05/2021- Levering ETA 20/0713 Omnex Classic

ETA 20/0713 werd op 02/04/2021 afgeleverd voor Omnex Classic. Blij met dit nieuws!
Europese Technische Beoordelingen (European Technical Assessment, ETA) zijn gedocumenteerde evaluaties van de prestaties van een bouwproduct, met betrekking tot zijn essentiële kenmerken, volgens een Europees beoordelingsdocument (European Assessment Document, EAD).
De ETA van Omnex Classic werd opgemaakt volgens EAD 070006-00-0504.
De Europese richtlijnen voor technische goedkeuringen worden opgesteld door de Europese organisatie voor technische goedkeuringen (EOTA).
Op basis van een Europese Technische Beoordeling kunnen fabrikanten een prestatieverklaring (DOP) opstellen voor een bouwproduct dat niet of niet volledig onder een Europese geharmoniseerde norm valt.
Een bouwproduct met een ETA, kan met een CE-markering op de markt gebracht worden.
Het is een alternatieve weg voor fabrikanten om het recht te verkrijgen om een prestatieverklaring op te stellen en ter beschikking te stellen. Kortom, de Europese Technische Beoordeling verleent toegang tot de Europese markt

Tags:
, ,